Politika kvality


Vedení firmy přijalo závaznou politiku kvality, ve které formuluje svou strategii v oblastech klíčových pro ekonomickou prosperitu a celkový rozvoj firmy.

European Mercantile Finance s.r.o. je držtel licence o poskytování finančního poradenství fyzickém osobám vydanou ČNB.Spokojenost zákazníka


- jednoznačně specifikovat požadavky zákazníka před zahájením zakázky i v jejím průběhu
- udržovat kvalitní komunikaci s oprávněnými zástupci zákazníka
- nepodceňovat reakce zákazníků, aktivně je vyžadovat a k těmto přijímat opatření pro zlepšeníKvalita realizovaných obchodních případů


- pečlivě monitorovat trh finančních institucí v ČR i v zahraničí a budovat s těmito institucemi partnerské vztahy
- zabezpečit a rozvíjet informační toky z finančních trhů
- neustálým sebevzděláváním v oblasti působnosti společnosti zabezpečit kvalitu řešení realizovaných obchodních případůPolitika bezpečnosti informací


European Mercantile Finance s.r.o., IČO: 29023963 zpracuje Vaše údaje za účelem vyřízení vaší žádosti na základě oprávněného zájmu. Údaje mohu být předány a zpracovány sesterskými společnostmi a dalšími zpracovateli. Máte právo podat námitku, požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenositelnost, popřípadě omezení zpracování. Více informací v zásadách ochrany osobních údajů.

© 2019 European Mercantile