Klíčové služby – nabízíme řešení pro každého

Naše služby nabízíme i pro zahraniční klientelu.

Hypotéční financování

Poskytujeme pomoc s hypotečním financování pro fyzické osoby, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) i pro firmy. Hypotéku Vám pomůžeme zprostředkovat přes všechny větší banky a hlavní finanční instituce na českém trhu.

Finanční poradenství

Komplexní zajištění finančních zdrojů. Klienti u nás nejčastěji poptávají profesionální servis z oblastí: hypoteční financování, financování fyzických osob, dále pak z korporátního financování provozní, financování zásob, financování závazků, investiční financování, leasing, obchodní financování včetně dokumentárního obchodu, factoring, forfaiting, consulting a výrobní poradenství. Jako jedna z mála firem také poskytujeme restrukturalizace stávajících úvěrových vztahů.

Poradenství v oblasti nemovitostí

Poskytujeme pomoc s propočtem a ohodnocením projektů v oblasti nemovitostí, s ohledem na návratnost investic a také na možnost dosažení financování finančními institucemi. Součinnost při realizaci zhodnocení, nákupu a prodeje objektů.

Zpracování podnikatelských záměrů

Specializujeme se zejména na jejich ekonomickou část. Hojně využíváme výsledků ekonomických rozborů a finanční analýzy. Ty následně transformujeme ve finančním plánování do prognózy budoucího ekonomického rozvoje podniku.

Dotace z EU

V tomto aktivním a živém odvětví současných finančních trhů poskytujeme kompletní poradenské služby, zpracování žádostí o dotace z Evropské unie, zpracování projektu a současně studie proveditelnosti.Kompletní výčet služeb

Služby pro fyzické osoby
finanční poradenství
hypoteční finanční poradenství
pojištění majetků
zajištění ocenění (podle znaleckého posudku)
doplňkové financovnání (stavební spoření, splátkový úvěř (kontokorent))
investiční financování do nemovitostí za účelem následného prodeje

Služby pro korporace
financování korporací
provozní financování
financování zásob
financování pohledávek a závazků
investiční financování
leasing movitého i nemovitého majetku
obchodní financování včetně dokumentárního obchodu
factoring
forfaiting
exportní financování
hypotéční financování
pojištění majetků
syndikované financování
strukturované financování
akviziční financování (nákup obchodních podílů a firem)
financování start-up projektů
dodavatelské úvěry
záruky
příprava žádostí o čerpání podpory ze strukturálních fondů ministerstva průmyslu a obchodu
zpracování podnikatelských záměrů
restrukturalizace stávajících úvěrových vztahů
poradenství v oblasti nemovitostí
realizace investic do nemovitostí
realizace zhodnocení, nákupu a prodeje objektů
poradenská činnost v oblasti investiční výstavby
zpracování žádostí o dotace z EU
zpracování žádostí o investiční pobídky
pojištění pohledávek
pojištění majetku
fondy rizikového kapitálu
management buy out/MBO

© 2019 European Mercantile